Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólne informacje
Wszystkie treści, rysunki, zdjęcia oraz pozostałe elementy, stanowiące zawartość strony internetowej www.sell-glass.pl podlegają prawom autorskim firmy Sell-Glass sp. z o.o. oraz innych, niewyszczególnionych osób. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, redystrybucja, elektroniczne przetwarzanie, przekazywanie zawartości bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

Jedynym podmiotem uprawnionym do zarządzania domeną oraz stroną internetową mieszczącą się pod adresem www.sell-glass.pl jest Sell-Glass sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 82-310 Elbląg, Władysławowo 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000656534, NIP: 5783123358, REGON: 366215027.

Korzystanie z zawartości strony internetowej podlega poszczególnym ustawom, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Znaki graficzne i nazwy
Zamieszczone na stronie internetowej oznaczenia graficzne (logo, znaki towarowe) oraz nazwy handlowe podlegają ochronie w myśl przepisów prawa autorskiego. Używanie oraz niepoprawne używanie elementów strony, w tym w szczególności znaków graficznych i nazw handlowych jest zakazane.

Treści
Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są prawami autorskimi. Obowiązuje zakaz korzystania z zamieszczonych treści bez stosownej zgody autora lub właściciela. Z zamieszczonych treści można korzystać w sposób zgodny z prawem, tj. w celach pozyskania informacji o prowadzonej działalności oraz ofercie spółki Sell-Glass.

Elementy graficzne
Zamieszczone na stronie internetowej elementy graficzne są własnością administratora lub innych osób. Zabrania się powielania prezentowanych materiałów z wyłączeniem elementów, które zostały powielone/wykorzystane w oparciu o dostęp z bezpłatnego źródła.

Przekierowanie i zamieszczanie odnośników
Zabronione jest zamieszczanie i odwoływanie się do elementów strony internetowej, w taki sposób, który utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie właściciela strony lub też uniemożliwia wyświetlenie wszystkich elementów strony. Zabronione jest również przetwarzanie odnośników do strony internetowej w taki sposób, że ukrywa jej właściwe źródło – adres.