Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i informacji
1. Korzystając z usług Sell-Glass sp. z o.o. powierzają Państwo swoje dane osobowe w sposób dobrowolny. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie rekrutacji lub wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, mogą Państwo zapoznać się z naszą stroną internetową bez podawania danych osobowych i ujawniania swojej tożsamości.

2. Powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

3. Sell-Glass sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, przywiązując dużą wagę w kwestii zachowania Państwa prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych. Jako administrator danych osobowych zapewniamy, że dane są przechowywane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny uniemożliwiający dostęp dla osób nieupoważnionych. Gwarantujemy spełnienie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez: prawo wglądu do własnych danych, prawo do aktualizacji danych osobowych oraz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

4. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, nie wymieniamy, ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznych, z wyjątkiem sytuacji w której zostaniemy zobowiązani do tego prawnie lub wyrażą Państwo zgodę na możliwość udostępnienia danych naszym kontrahentom.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach nawiązanych relacji jest Sell-Glass sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 82-310 Elbląg, Władysławowo 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000656534, NIP: 5783123358, REGON: 366215027.

Cel przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
– realizacji procesów rekrutacyjnych,
– obsługi kadrowej,
– obsługi płacowej,
– prowadzenia rozliczeń,
– realizacji zleceń.

2. Dane przetwarzamy zgodnie z prawem, w oparciu o dobrowolną zgodę udzieloną poprzez:
– wysłanie wiadomości korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.sell-glass.pl/kontakt oraz przesyłając wiadomość elektroniczną przy wykorzystaniu własnego konta pocztowego,
– zawarcie umowy,
– umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
– obowiązek prawny.

3. Czas przechowywania danych osobowych
Dobrowolnie przekazane przez Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż wymagany przepisani prawa. W przypadku rekrutacji, czas przetwarzania zależny jest od udzielonej zgody – na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego lub dłużej, na kolejne, prowadzone rekrutacje.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane
1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Dariusz Klimowski – tel. 55 239 48 74, e-mail: IOD@fioi.org.
Realizacja Państwa praw będzie podjęta ze szczególną uwagą, przy czym o działaniach poinformujemy niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu miesiąca.

Pliki cookies
Sell-Glass sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies. Są to krótkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika końcowego (np. komputer, smartfon, tablet). Pliki cookies są odczytywane przez stronę internetową administratora. Wykorzystywane mogą być w celach statystycznych, marketingowych oraz do zapewnienia prawidłowej pracy strony internetowej.
Pliki cookies mogą zostać zablokowane lub usunięte w dowolnym momencie przy wykorzystaniu funkcji przeglądarek internetowych lub programów służących do tego celu.

Analityka ruchu na stronie internetowej
Sell-Glass sp. z o.o. wykorzystuje technologię przedstawiającą ruch na stronie internetowej z wykorzystaniem narzędzia Google Analitycs, wyłącznie do analizy statystycznej. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją na korzystanie z w/w technologii.

Informacje dotyczące polityki RODO
Szczegółowe informacje, wynikające ze stosowanej polityki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdą Państwo w zakładce RODO.

Ochrona przesyłanych treści
Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłane przez Państwa dane były możliwie najlepiej chronione. Strona internetowa posiada kodowanie przesyłanych treści – certyfikat SSL. Należy jednak mieć na względzie, aby Państwa komputer był również odpowiednio chroniony w taki sposób, aby dane nie zostały w żaden, z możliwych sposobów przechwycone.