Kariera

Dołącz do NAS już dziś!

Sukces naszej firmy zawdzięczamy pracownikom, którzy każdego dnia wykorzystując swoje kwalifikacje i energię realizują ambitne cele, pokonując przy tym liczne wyzwania.

Nieustanny i dynamiczny rozwój naszej firmy sprawia, że aktywnie poszukujemy zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak i absolwentów, studentów oraz osoby zainteresowane odbyciem stażu.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do nas jako osoba odpowiedzialna za budowę naszego zespołu to zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

Dołącz do NAS już dziś!

 

Wyślij swoje CV oraz list motywacyjny na adres: cv@sell-glass.pl

W tytule maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

Zapraszamy do kontaktu również wówczas, gdy nie ma ogłoszenia na interesujące Cię stanowisko.

 

*Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w firmie Sell- Glass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż dla celów rekrutacji od osób ubiegających się o zatrudnienie wymagamy wyłącznie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, to jest:
– imię (imiona) i nazwisko,
– imiona rodziców,
– datę urodzenia,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
– wykształcenie,
– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

ADO zastrzega, iż w przypadku przesłania przez kandydata do pracy danych osobowych innych niż wskazane powyżej, dane te zostaną trwale usunięte bez dalszego ich przetwarzania, co skutkować będzie nie przyjęciem kandydatury do rozpatrzenia.

Prosimy do zgłoszeń nie załączać i nie nadsyłać:
– fotografii,
– linków do portali społecznościowych, gdzie znajdują się Pani/Pana dane osobowe,
– informacji o zainteresowaniach,
– stanie cywilnym,
– informacji o zdrowiu,
– innych, niż te, które wynikają z art. 221 § 1 kodeksu pracy

Informujemy, iż Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (zw.d. ADO) – Organizację Sell-Glass sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 82-310 Elbląg, Władysławowo 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000656534, NIP: 5783123358, REGON: 366215027, na mocy zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, w trakcie dobrowolnego i świadomego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Przesłane do ADO dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od czasu ich złożenia, co ma na uwadze możliwość ponownego złożenia oferty zatrudnieniowej w przypadku odmowy zatrudnienia w chwili obecnej. Okres dwuletni to okres prowadzenia czynnej rekrutacji na stanowiska wakujące stanowiska. W przypadku nawiązania stosunku pracy, dane zostaną wniesione do akt pracowniczych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– informacji o statusie swoich danych,
– sprostowania swoich danych,
– usunięcia swoich danych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych,
– przenoszenia swoich danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnych z polityką RODO znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce RODO.